Vergaderdata

Sinds 2016-2017 is er een algemene leerlingenraad die een paar keer per jaar bij elkaar komt. Leerlingen kunnen hier zelf EcoSchools onderwerpen inbrengen en samen nadenken over hoe we de school nog groener en duurzamer kunnen maken.

In 2017-2018 zijn er nog een paar veranderingen:
- groepen 6 gaan naar de schooltuin en nemen deel aan het 'jaarrondprogramma'. Op Kavel 1 gaat gebouwd worden en de daktuin wordt gebruikt tijdens talententijd en door de naschoolse opvang.

- er zijn bakken voor gescheiden afval door de hele school, ook in de WNT lokalen. Bakken zijn voorzien van stickers van www.stopmijnafval.nl voor verbeterde communicatie rond afval. In de keuken wordt nu ook GFT-koffieprut ingezameld. Glas werd al ingezameld maar hier is nu ook een bak voor in de keuken. 

- In overleg met de gemeente Amsterdam en op basis van onze educatieve gebiedsvisie voor een groen schoolplein worden de mogelijkheden voor een aantrekkelijk schoolplein verkend.