2014 Project afval

In schooljaar 2013-2014 stond schoolbreed het project afval op het programma. Naast allerlei lessen in de groepen, zoals bijvoorbeeld speelgoed ontwerpen en maken van afval in groepen 8 zijn we ook een groenere school geworden. 
Pilot plastic inzamelen een succes
Papier inzamelen deden we al lang. Sinds begin 2014 is de school gestart met het apart inzamelen van plastic. Dat kan goed gerecycled worden. Bovendien kunnen we met een container per week minder nog steeds al het afval van de school kwijt. Hier bespaart de school dus ook geld mee dat beter voor andere dingen gebruikt kan worden.

Amsterdam kan ook nog een slag maken wat betreft afvalscheiding, blijkt uit het kaartje hieronder.