2015 Waterbesparing

Op de Neptunus zijn kranen met drukknop geïnstalleerd die vanzelf uitgaan. Voordeel is dat de kraan niet open blijft staan. Nadeel dat er water wegstroomt nadat je al klaar bent met handen wassen. Op 2/2/2015 heeft de leerlingenraad nagedacht over hoe we water kunnen besparen op de Neptunus. 


We begonnen met een onderzoeksvraag: Hoeveel water stroomt er onnodig weg bij handen wassen?

Op 2 februari 2015 hebben alle leerlingen in de leerlingenraad  hun handen gewassen. Elke keer is er gemeten hoeveel water er is weggestroomd nadat het proefkonijn klaar was en de kraan nog even doorstroomde.

Meetgegevens
1. 100ml (Meester Rik)
2. 550ml
3. 200ml
4. 250ml
5. 350ml
7. 200 ml
8. 2x ingedrukt en 0ml water over
9. 600ml
10. 600ml
11. 200ml
12.500ml
13. 1x ingedrukt en 0ml water over
14. 400ml
15. 350ml
16. 300ml
 
Als 16 kinderen hun handen wassen loopt er totaal 4600ml 
= 4,6 liter schoon water weg nadat degene die z'n handen wast al klaar is.
 
Verwerking resultaten:
- Gemiddeld wordt er door 16 personen 17x op de knop gedrukt bij het handen wassen. Elke keer stroomt er dan 900ml water weg. (rekensommetje: 15300ml = 15,3 liter water / 16 personen = 956 ml).
 
Totaal wordt er 956ml water verbruikt voor elke keer handen wassen. Ongeveer 1/3 deel van het water loopt weg. (zie grafiek hierboven).
 
Nog een idee:
Toilet en wasbak in een: hier wordt het spoelwater
van de wasbak hergebruikt in de stortbak van de wc.
 
Conclusies en advies:
1. Zuinig met water (knop 1x indrukken)

2. Kraan beter afstellen? Stel dat 200-250ml water laten wegstromen nog net OK is (voor een kraan met drukknop). 
Dan staat een kraan die op 900ml is afgesteld voor 8 van de 16 kinderen te ruim afgesteld. 

Op basis van ons onderzoek zou het advies van de leerlingenraad zijn om de  kranen af te stellen op: 750 ml (in plaats van 900ml).

Goede afstelling scheelt veel water. Stel 400 kinderen wassen elke dag 1x hun handen, ze gaan 200 dagen naar school, en er loopt elke keer 150ml teveel water weg. Dan (400 kinderen x 200 schooldagen x 150ml) komt dat neer op 12000000 ml = 12000 liter water per schooljaar. Dat is 60 liter per dag die we kunnen besparen met betere afstelling van drukknoppen.

3. Andere kranen? Als je de kraan zelf dicht kan doen dan bespaar je water. Tenzij...mensen de kraan open laten staan en er alsnog veel water wegstroomt (want dat is de reden dat er drukknoppen bestaan en bij de bouw van de Neptunus zijn geïnstalleerd.) Effect van drukknoppen tov normale kranen hebben we niet verder onderzocht. Niet direct andere kranen aanschaffen dus. Hoewel de leerlingenraad aangeeft dat drukknoppen misschien vooral in de onderbouw handig zijn.

4. Verder vraag van Meester Alexander: Waarom zijn er niet overal dubbele waterbesparende wc-knoppen geïnstalleerd in school? En kan dat alsnog? Dat zoeken we uit.


In groepen 3 en 4 is er ook nagedacht over waterbesparing. In dit filmpje volgen een paar tips.