Wat doen we?

2015-2016: afval, communicatie en meten van... 

2014-2015: zonnepanelen, Groen dak, 3D printen
2013-2014: Kavel 1, Afval, zonnepanelen
2012-2013Groene Vlagkleutertuin 
 
Ideeën verzamelen, Plan trekken, Intentieverklaring EcoSchools, Ontwerp voor kleutertuin maken en verbeteren, Overleggen, ideeën uit de eigen klas doorgeven, foto maken, milieuscan, actieplan opstellen, Brons-Zilver, meer overleg, Communiceren, Ecokrant maken, Sponsor zoeken, loterij organiseren, geld inzamelen, Organiseren, Doelen halen, betrokkenheid vergroten, kleutertuin aanleggen, sedumdak aanleggen, Groene Vlag in ontvangst nemen, feestje vieren. ;)

Hoe werkt de leerlingenraad EcoSchools? 

Er wordt veel overlegd in de leerlingenraad; we hebben een voorzitter, journalisten, een (web)redactie, een notulist en maken een agenda. Taken worden verdeeld: er zijn leerlingen die de website up-to-date houden, leerlingen die een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, etc. Soms worden er posters gemaakt en soms schuift er een ouder of specialist op een bepaald gebied aan bij het overleg. Kortom, uit overleg komen vaak hele goede ideeën, de leerlingenraad maakt er daarna samen met veel meer kinderen ook werk van! 


12/2012 er komt definitief geen groendak door mogelijk risico op lekkage en wie is er dan verantwoordelijk? Het schoolbestuur of het stadsdeel?
01/2013 Stadsdeel zegt alle medewerking toe bij aanleg van kleutertuin. Voor grondverzet, afvoeren tegels, plaatsen extra 'nietjes' voor fietsen, houten vierkante bakken zodat elke kleuterklas een eigen tuintje heeft. 
01/2013 Kavel 20 wordt Kavel 1 en er is een eerste overleg op school.
03/2013 Groene inspiratiedag Kavel 1: leuk feestje, veel kinderen en buurtbewoners aanwezig bij plaatsing windmolentje. Men raakt betrokken bij plannen en ontwerp.
04/2013 aanleg kleutertuin stond gepland voor 8 april maar gaat (nog) niet door omdat onduidelijk is wie er verantwoordelijk is mocht de muur van de parkeergarage water doorlaten als er straks grond i.p.v. tegels tegenaan ligt. Nu eerst overleg met VVE.
05/2013  Audit door EcoSchools Nederland: Neptunus krijgt de Groene Vlag. Internationaal door de VN erkend keurmerk voor groene duurzame scholen. ;) 
05/2013 Groen licht vanuit schoolbestuur voor doorzetten plan zonnepanelen. Overleg met zonnepanelenbedrijf Zonline. Ondersteuning bij crowdfunding
06/2013 Start crowdfunding via www.doneerdezon.nl Flyer, posters, brief richting bedrijven
06/2013 Officiële uitreiking van de Groene Vlag op het zomerfeest van de Neptunus
<zomervakantie>

Schooljaar 2013-2014
8/2013 Leerlingenraad EcoSchools terug van vakantie
9/2013 Er wordt door de school zelf een schooltuin aangelegd op Kavel 1. Komend tuinseizoen krijgen alle leerlingen uit groepen 6 hier een eigen tuintje. 
10/2013 Zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak. Neptunus levert energie op ;) Stadsdeelwethouder komt voorlezen op dag van de duurzaamheid.